image1

rhagflas o stori "Mali" gan Gwawr Edwards

gwdihŵ

Anturiaethau Coco a Sisi

Diolch o galon i wasg newydd sbon Gwdihŵ am greu cyfres o straeon yn arbennig ar gyfer y Cylch!


Yn y stori gyntaf, cawn ddilyn anturiaethau Coco, y cadno bach direidus, a Sisi yr hwyaden arbennig sy'n ei warchod, wrth i fws coch o Lundain lanio yn yr ardd...